چهارشنبه, 07 اسفند 1398 - Wednesday 26 February 2020
به مناسبت سالروز عروج سردار شهید حاج اکبر آقابابائی هرندی؛

نام شهید آقابابایی یادآور روزهای سخت حماسه و یادآور دلاوریهای مردی است که در تمام دوران دفاع مقدس حضوری مستمر در جبهه ها داشت و همزمان جبهه های غرب و جنوب را در می نوردید و لحظه ای سکون و قرار نداشت. اضافه کردن دیدگاه جدید
بعد از شنیدن خبر شهادت من دو دست را به سوی خدا و آسمان بلند کرده و این سخن را بگویید: خدایا امانتی را که به ما داده بودی ما اینک به تو تحویل دادیم. این هدیه ناقابل را از ما قبول کن. اضافه کردن دیدگاه جدید
اضافه کردن دیدگاه جدید
اضافه کردن دیدگاه جدید
اضافه کردن دیدگاه جدید
اضافه کردن دیدگاه جدید
اضافه کردن دیدگاه جدید
اضافه کردن دیدگاه جدید