شنبه, 24 آذر 1397 - Saturday 15 December 2018
افزایش امکانات رفاهی؛

شهرداری هرند در جهت توسعه امکانات رفاهی و خدمات رسانی به شهروندان در پارک نگین ده نیمکت جدید نصب کرد.
نیمکتها بخشي از مبلمان هایی هسنتد که به غیر از نقش خدمات رسانی، به زیباسازی و انتظام فضای سبز پارکها کمک می کند و همچنین باعث راحتي و رضایتمندی شهروندان می شود.

97011802

97011803

97011804

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار