سه شنبه, 28 خرداد 1398 - Tuesday 18 June 2019

دكتر رسول زرگرپور گفت: : اجراي طرح مسدود كردن چاه هاي غير مجاز و نصب كنتورهاي هوشمند اولين قدم براي تعادل بخشي منابع آبي زيرزميني است تا بتوانيم به تعادل نسبي مورد نظر خود دست يابيم.
به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، دكتر رسول زرگرپور در پنجمين جلسه ي شوراي حفاظت منابع آب استان گفت: مسئله ي آب و احياي حوضه ي آبريز زاينده رود در استان اصفهان يكي از اصلي ترين مسائل مي باشد كه هم مطالبه ي مردمي است و هم جز برنامه هاي اصلي دولت بشمار مي آيد.
زرگرپور عنوان نمود: شوراي حفاظت از منابع آب استان يك شوراي قانوني است و مي تواند در اين رابطه مي تواند بسيار موثر باشد و اين شورا موظف است كه از منابع آب موجود استان به نحو مطلوب حفاظت كند.
استاندار اصفهان با بيان اينكه سه معضل اصلي در رابطه با منابع آبي احصا شده است، افزود: بالغ بر ۱۵ هزار چاه غير مجاز در استان وجود دارد كه بيش از ۳۵۰ ميليون متر مكعب آب به صورت غير مجاز برداشت مي شود.
وي با اشاره به اينكه حدود هزار چاه غير مجاز در در حريم و بستر رودخانه وجود دارد، گفت: اين چاه ها مي تواند در وضعيت رودخانه ي زاينده رود بسيار موثر باشد.
رسول زرگرپور در ادامه چاه هاي مجاز كه برداشت هاي مازاد غير مجاز دارند را از ديگر معضلات برشمرد و گفت: اقدامات موثر در راستاي كيفيت آب اين چاه ها بايد صورت گيرد چرا كه در غير اين صورت EC آن ها افزايش خواهد يافت و به سمت آب هاي شور و لب شور حركت مي كند.
استاندار اصفهان افزود: در برنامه ي امسال و در قالب طرح تعادل بخشي منابع آب زيرزميني كه در مصوبه ي مجلس شوراي اسلامي درج شده است پيش بيني شده كه بيش از ۷۰۰ چاه غير مجاز كه عمدتا در حريم و بستر رودخانه ها وجود دارد مسدود شوند و در بيش از ۷ هزار نقطه ي برداشت نيز كنتور نصب شود تا بتوان از برداشت هاي مازاد جلوگيري كرد.
زرگرپوراعلام نمود: طبق گزارشات ارائه شده در ۶ ماهه ي ابتداي امسال اين طرح ۲۰ درصد پيشرفت داشته است و در اين مدت ۲۷۰ چاه بسته شده است.
مدير ارشد استان يكي از علل كاهش اين آمار را كاشت در زمين هاي مجاور اين چاه ها عنوان كرد و افزود: براي اجراي اين طرح منتظر برداشت محصول اين زمين ها بوديم تا به كشاورزان خسارتي وارد نشود.
وي با بيان اينكه متاسفانه تاكنون بيشتر از ۱۰۵ كنتور نصب نشده است، اظهارداشت: نصب كنتورها در برداشتهاي بزرگ كه عدد برداشت آب آن ها قابل توجه بود صورت گرفت و يكي از علل كاهش نصب كنتورها اختلاف نظر فني بين آب منطقه اي و برق منطقه اي از لحاظ كيفيت فني طرح بوده است.
استاندار اصفهان با اشاره به حل شدن اين مشكلات گفت: تصميم بر آن شد كه در ۶ ماه دوم امسال كه مشكلات هر دو مقوله برطرف شده است بتوانيم بالغ بر ۴۵۰ چاه ديگر را نيز با هماهنگي قوه ي قضاييه و پيگيري فرمانداران مسدود نماييم و تعداد كنتورهاي هوشمند منصوبه را نيز به ۷ هزار كنتور برسانيم.
رسول زرگرپور از همه ي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ائمه ي جمعه و كليه ي ذي نفعان خواست كه با مديريت استان در اين زمينه كمك و همكاري نمايند تا برداشت هاي غير مجاز از آب محدود موجود به حداقل برسد.
وي افزود: اجراي اين طرح و مسدود كردن چاه هاي غير مجاز اولين قدم براي تعادل بخشي منابع آبي زيرزميني است تا بتوانيم به تعادل نسبي مورد نظر خود دست يابيم.
زرگرپور هماهنگي بين آب منطقه اي و جهادكشاورزي را بسيار مهم برشمرد و گفت: نبايد محدوديت هاي ايجاد شده باعث كاهش محصول در استان شود و بايد با افزايش بهره وري و راندمان اين كاهش محصول جبران گردد.
وي تاكيد كرد: با هماهنگي هاي ايجاد شده و بايد به سمتي حركت كنيم كه يك چاه غير مجاز و يا يك برداشت مازاد نيز در استان وجود نداشته باشد.
رسول زرگرپور به زمان بازشدن آب زاينده رود نيز اشاره كرد و افزود: برنامه ي كلي توزيع آب بايد از طريق وزارت نيرو ابلاغ گردد و طي تماس و مكاتبه اي كه با وزير نيرو صورت گرفت از ايشان خواسته شد كه مقداري در اين امر تسريع شود.
استاندار اصفهان يادآور شد: زمان دقيق باز شدن آب و مقدار آب متناسب با شرايط اقليمي و ميزان بارندگي توسط كميته ي ۵ نفره ي استاني در قالب برنامه ي كلي توزيع آب مشخص مي شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار