سه شنبه, 28 خرداد 1398 - Tuesday 18 June 2019
به صورت عمده در بحث سرمایهگذاری همیشه این ریسک وجود دارد که با به کار بستن سرمایههای هنگفت، خطر از دست دادن آن وجود دارد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که چنین ناحیهای با کمترین میزان سرمایهگذاری و صرفا به دلیل ماهیت وجودی منطقه، میتواند بیشترین میزان سود را از راه گردشگری به دست آورد. گردشگری ایران در حال حاضر در مرکز و شرق استان اصفهان به نسبت رونق مناسبی دارد. وقتی چنین منطقهای به عنوان یک مقصد شناخته شود، شرق اصفهان که از عواید گردشگری تقریبا محروم است نیز رونق خواهد گرفت و امنیت برای این منطقه به ارمغان خواهد آمد. سرمایهگذاری در این منطقه خواهد توانست باعث رونق گردشگری و کسب کار را رونق ببخشد. به جرات میتوان گفت اگر توسعه گردشگری و زیرساختهای آن در این منطقه، آن را بیش از سایر شهرهای کشور رونق ندهد، کمتر از آن نخواهد بود. سرمایهگذاری صحیح با توجه به لزوم حفظ محیط زیست و با بهرهگیری از ایدههای موجود و مشورت با کارشناسان و مبتکران منطقه، علاوه بر اشتغالزایی وسیع برای مردم محلی، کمک شایانی در راستای تبدیل شدن منطقه مورد بحث به مقصد معین گردشگری خواهد کرد که البته این امر جز با همکاری و توجه سرمایهگذاران بخش خصوصی میسر نخواهد شد. اضافه کردن دیدگاه جدید
وجود دهها اثر تاریخی و باستانی در هرند ، وجود خانه های تاریخی، مساجد تاریخی، خیابانهای قدیمی، میدان، بازارهای منحصر به فرد و تاریخی هرند ، آداب و سنن و... فرصت بسیار مناسبی را برای سرمایهگذاران بوجود می آورد تا از این امکان و فرصت برای کسب درآمد های پایدار برای خود وهمچنین این شهر استفاده بنمایند. با توجه به استعدادها و زمینههای متعدد گردشگری موجود در شهر تاریخی و فرهنگی هرند از قبیل گردشگری تفریحی، گردشگری کویری و گردشگری مذهبی مکانی مناسب جهت ساخت مراکز اقامتی و ساحتی میباشد که شهرداری آمادگی برای سیر مراحل اداری و واگذاری زمین و... همکاری لازم با سرمایهگذاران را دارد اضافه کردن دیدگاه جدید
فرصت های سرمایه گذاری هرند؛

مجموعه فرهنگی تفریحی حسین اباد کنار برج کبوتر خانه و همچنین یخچال قدیمی شهر و آستان مقدس شاهزاده حیدر (ع) با رویکرد بهرهوری بیشتر از فضاهای موجود شهری به منظور اجرای برنامههای متناسب با ‏نیازهای تفریحی شهروندان بصورت خانواده محور احداث میگردد که در این راستا موقعیت ویژهی جعرافیایی و شرایط اقلیمی منطقه سرمایهگذاران را برای مشارکت در خصوص ساخت و ساز و رونق هر چه بیشتر فعالیتهای عمرانی در حوزه فرهنگی تفریحی در این منطقه تشویق و ترغیب می کند. اضافه کردن دیدگاه جدید
در دیدار با رییس دانشگاه ازاد هرند و شهرداری رخ داد:

اضافه کردن دیدگاه جدید