یکشنبه, 03 شهریور 1398 - Sunday 25 August 2019

🔹درباب امام درباره این مرد بزرگ در طول این سالها سخنان زیادی را افراد مطلع بیان کرده اند ولی اولا آنچه درباب امام و انقلاب که اینها به هم گره خورده اند نام امام و انقلاب جدا نیست.
🔹آنچه گفته شده است همه مسایل امام و انقلاب نیست و ناگفته هایی هست که باید به مرور در ذهنیت جامعه قرار بگیرد.
🔹ما باید تکرار کنیم حقایقی را که درباره تمام و انقلاب گفتیم تا مجال تحریف را از تحریف کنندگان بگیریم.
🔹چون اگر حقیقتی تکرار نشود گمان تحریف این حقیقت به مرور وجود دارد.
🔹اگر ملت ما عاشورا را در قرنهای متمادی با اصرار تبیین و تکرار نمیکردند ممکن بود این واقعه از یادها برود یا ضعیفتر بیان شود.
🔹خطاب من شما جوانها عزیز است؛ علت اینکه جوانها دوران حماسه های بزرگ و پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس و حرکت و مجاهدت های بزرگ را ندیده اند، جوانها اینها را شنیده اند و تاریخ است و لازم است بیشتر توضیح داده شود.
🔹ذهن جوانها آماج تحریف است و میخواهند تاریخ را تحریف کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار