شهروندان گرامی شهر هرند می توانند جهت تماس با شهرداری این شهر با شماره های  03146402366 و 03146402444  تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر شماره گیری نمایند. 

فهرست داخلی های موجود برای مدیران در شهرداری هرند: 

نام مسؤول

سمت (ها)

شماره داخلی

سعید نوجوان

معاون شهردار

108

حسن طبالی  حراست و بازرسی 103

حسین امینی

فنی وشهرسازی

109

محمد رضا احمدی

امور مالی

109

علیرضا ناظمی

واحد خدمات شهری وموتوری

104

علی کنعانی

واحد فضای سبز

111

علی علیخانی

مسئول بازدید

111

مهدی ناظمی

مسئول محاسبات

111

حمید رضا مرادی

روابط عمومی دبیر خانه- متصدی اصناف

106

 

ضمنا برای ارسال نمابر می توانید با شماره 03146402435 تماس حاصل فرمایید.