از دروازه ی اصلی شهر گرفته شده است و مردم از این دروازه و دیگر دروازه های این شهر رفت و آمد می کردند. از نظر لغوی، دَربه از دربند یا نگهبانی گرفته شده است و بدلیل اینکه این محلّه بر سر راه ورود به شهر و خروج از آن قرار دارد، به این نام معروف شد. درضمن شغل بیشتر اهالی این محلّه در قدیم، پنبه کنی (حلّاجی) بوده است.

منبع: هرند الماس شرق اصفهان

3

 

4