بعد از انقلاب اسلامی ایران، بدلیل ساخت و سازهای جدید و توسعه ی شهر هرند، محلّه ای با نام "محلّه ی نو" به این شهر اضافه شد که در امتداد محلّه ی دَربه قرار دارد. امروزه هم محلّات جدید دیگری با نام محلّه ی ارشاد (در امتداد محلّه ی جول آباد) و شهرک علّامه امینی (در امتداد محلّه ی نو) به شهر هرند اضافه شد و بر وسعت این شهر افزود.

منبع: وبلاگ هرند الماس شرق اصفهان