قرار گرفتن هرند در محل استثنائی مسیر راه ریلی کشور و جاده ترانزیت شیراز - اصفهان- بندر عباس و امکان استفاده بهینه و افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی کشور و راه­اندازی سایت و مراکز دپو و نگهداری کالاهای صادراتی و وارداتی در محل تقاطعهای مهم مواصلاتی راه­آهن کشور در اصفهان یزد، بندر عباس، مشهد، شیراز، زاهدان و کرمان از دیگر مزایایی است که می توان به آن اشاره کرد. دیگر مزایای انتخاب این شهر شامل مواردی همچون استفاده از ظرفیت استان اصفهان با داشتن بیش از 40 درصد حمل و نقل بار در راه­آهن کشور و وجود بیش از 4000 هزار کامیون در منطقه جهت حمل بار میباشد. همچنین وجود منطقه وسیع برای دپوی کانتینری، امکان استقرار صنایع تکمیلی، امکان توسعه به علت فضای باز کنار بندر خشک، نزدیک بودن به صنایع مستقر در استان، نزدیک بودن محل به ایستگاه راه آهن سراسری ، فرودگاه بین المللی و اتصال محل به جاده ترانزیتی از مهمترین مزایای این پروژه است.

بندر خشک
قرار گرفتن هرند در محل استثنائی مسیر راه ریلی کشور و جاده ترانزیت شیراز - اصفهان- بندر عباس  و امکان استفاده بهینه و افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی کشور و راه­اندازی سایت و مراکز دپو و نگهداری کالاهای صادراتی و وارداتی در محل تقاطعهای مهم مواصلاتی راه­آهن کشور در  اصفهان  یزد، بندر عباس، مشهد، شیراز،  زاهدان و کرمان از دیگر مزایایی است که می توان به آن اشاره کرد.
دیگر مزایای انتخاب این شهر شامل مواردی همچون استفاده از ظرفیت استان اصفهان  با داشتن  بیش از 40 درصد حمل و نقل بار در راه­آهن کشور  و وجود بیش از 4000 هزار کامیون  در منطقه جهت حمل بار میباشد. همچنین وجود منطقه وسیع برای دپوی کانتینری، امکان استقرار صنایع تکمیلی، امکان توسعه به علت فضای باز کنار بندر خشک، نزدیک بودن به صنایع مستقر در استان، نزدیک بودن محل به ایستگاه راه آهن سراسری ، فرودگاه بین المللی و اتصال محل به جاده ترانزیتی از مهمترین مزایای این پروژه است.