با توجه به ضرورت تاسیس یک مدرسه علمیه در این شهر و با حضور آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه ‏اصفهان کلنگ بنای حوزهی علمیه ی امام هادی(ع) به زمین زده شد. این مدرسه در مدت 5 سال ساخته شد و دارای 102 حجره، 14 کلاس درس و چندین سالن جهت کتابخانه، مطالعه، ‏صرف غذا، اجتماعات و برنامه های ورزشی است. این مدرسه دارای امکاناتی از قبیل مطب پزشک و فروشگاه و همچنین ‏دارای سه حیاط آموزشی، خوابگاهی و تفریحی است است که به زیباترین شکل سنتی و با ابزارهای مدرن ساخته شد. در ‏کنار این مدرسه 10 باب منزل مسکونی برای سکونت اساتید مدرسه ساخته شد، که این منازل به نوعی خانه عالم هم هستند. ‏زیرا اساتید ساکن در آن در کنار برنامه های تدریسی، به اقامه نماز در مساجد و مراکز علمی این شهر نیز میپردازند ‏و برنامه های تبلیغی خود را در این منطقه دنبال می کنند. این مدرسه ظرفیت 800 طلبه علوم دینی را دارد و در حال ‏حاضر بیش یکصد طلبه در پایه های اول و دوم در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند.‏

حوزه ی علمیه امام هادی(ع)
با توجه به ضرورت تاسیس یک مدرسه علمیه در این شهر و با حضور آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه ‏اصفهان کلنگ بنای حوزهی علمیه ی امام هادی(ع) به زمین زده شد. این مدرسه در مدت 5 سال ساخته شد و دارای 102 حجره، 14 کلاس درس و چندین سالن جهت کتابخانه، مطالعه، ‏صرف غذا، اجتماعات و برنامه های ورزشی است. این مدرسه دارای امکاناتی از قبیل مطب پزشک و فروشگاه و همچنین ‏دارای سه حیاط آموزشی، خوابگاهی و تفریحی است است که به زیباترین شکل سنتی و با ابزارهای مدرن ساخته شد. در ‏کنار این مدرسه 10 باب منزل مسکونی برای سکونت اساتید مدرسه ساخته  شد، که این منازل به نوعی خانه عالم هم هستند. ‏زیرا اساتید ساکن در آن در کنار برنامه های تدریسی، به اقامه نماز در مساجد و مراکز علمی این شهر نیز میپردازند ‏و برنامه های تبلیغی خود را در این منطقه دنبال می کنند. این مدرسه ظرفیت 800 طلبه علوم دینی را دارد و در حال ‏حاضر بیش یکصد طلبه در پایه های اول و دوم در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند.‏

hoze0

 

hoze1

 

hoze2