دعوت از سرمایه گذاران برای استفاده از ظرفیت های توریستی و گردشگری

دعوت از سرمایه گذاران برای استفاده از ظرفیت های توریستی و گردشگری

شهرداری هرند در نظر دارد نسبت به راه اندازی کمپ های گردشگری در سطح شهر جهت توسعه گردشگری اقدام کند.
شرق اصفهان ظرفیت بالای رونق در اقتصاد گردشگری را داراست

شرق اصفهان ظرفیت بالای رونق در اقتصاد گردشگری را داراست

سید ابوالفضل حسینی هرندی گفت: توجه به گردشگری و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح و واقعی خود ظرفیت بسیار بالایی برای تحقق شعار سال و نیل به منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی دارد.
نماد بادگیر میدان جوان؛ تجلی تاریخ کهن هرند

نماد بادگیر میدان جوان؛ تجلی تاریخ کهن هرند

"هرند شهری تاریخی است." این جمله ای است که بارها و بارها تکرار می کنیم و این از تکرار های دلنشین و افتخار آفرین است.