چهارشنبه, 01 آذر 1396 - Wednesday 22 November 2017
  • حمید شهبازی
گوناگون
کمیته فرهنگ شهروندی

«ف.جعفری هرندی» که 18 سال بیشتر نداشت و به تازگی وارد دانشگاه شده بود پیش از حادثه اقدام به ثبت نام در سایت اهدا عضو کرده بود.